Aktuality

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy - Srpen, díl druhý

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy - Srpen, díl druhý

11.8.2011
V srpnu můžeme začít osazovat skalku. Sklaničky vypěstované v květináčích vysazujeme vždy s kořenovým balem.

Skalka

Vyvýšenou skalku nikdy nezakládáme na rovině, ale ve svažitém terénu.

U skalky používáme vždy jen jeden druh kamene. Důležité je, aby měl "patinu", byl zvětralý, omšelý a přirozeně uložený v půdě.

Výběr květin pro skalku

Jméno Doba kvetení Výška Měsíc výsadby Hloubka sázení
 Bledule únor - březen 20 cm srpen - září 5-8 cm
 Hyacint  březen - květen 25 cm srpen - září  15 cm
 Kosatec  březen - duben 30 cm říjen  8-10 cm
 Ladonička  březen - duben 10 cm červen - červenec  15-20 cm
 Mečík  červen - říjen 90 cm duben - červen  5-10 cm
 Modřenec  duben - květen 15 cm   září - říjen  4-5 cm
 Montbrécie srpen - říjen 35 cm   březen - duben  6-10 cm
 Narcis  duben - květen 30 cm  září - říjen  10-15 cm
 Ocún  září - říjen 20 cm červen - červenec  15-20 cm
 Řebčík imperialis  duben - květen 80 cm září - říjen  25 cm
 Řebčík meleagris  duben - květen 30 cm září - říjen  3-5 cm
 Snědek   březen - duben 15 cm červenec - září  5-6 cm
 Sněženka  únor - březen 15 cm září - říjen  5-8 cm
 Šafrán   březen - duben 15 cm červenec - září  6-8 cm
 Talovín  únor - duben 15 cm září - říjen  6-8 cm
 Tulipány botanické   březen - květen 10-30 cm září - listopad  6-10 cm
 Tulipány zahradní  duben - květen 40 cm září - listopad  10-15 cm

Nízké listnáče pro skalku

skalka, prostliny do skalky, rostliny pro skalny, jak vysadit skalku, jak udělat skalku

 • dryádka
 • bříza
 • skalníky
 • mochna zilolez
 • brslen

Nizké jehličnany na skalku

 • cypřišek
 • smrk
 • jalovec
 • borovice 

 Skalkovité vřesovité rostliny

 • pěničník
 • lýkovec
 • vřesovec
 • vřes

Byliny na skalku

 • řebříček
 • třice
 • huseník
 • zvonek
 • hořce
 • netřesk
 • nízký kosatec
 • mateřidouška

Na skalku lze vysadit i drobné cibuloviny a hlíznaté rostlina, např. sněženky, tavolín, krokusy, ladoničky, tulipány, modřence, snědky atd.

Za horkých dnů skalku zaléváme a mlžíme. U květin odstraňujeme odkvetené květy.

Vysazujeme dvouletky hvozdíky, macešky, poměnky, sedmikrásky aj.

Výsadba jehličnanů

V srpnu je rovněž vhodná doba k výsadbě jehličnanů s kořenovým balem, jako jsou např. borovice, jedle, tisy, smrky, modříny a jalovce. Do zimy je ještě dostatek času k dobrému zakořenění, vedra už nejsou tak vysoké, jern musíme řádně zavlažovat.

Protože jehličnany budou dlouhou dobu na místě je nutné věnovat zvýšenou péči přípravě půdy.

výsadba jehličnanů

Příprava půdy pro jehličnany

Pro jehličnany jsou nejvhodnější středněpropustné půdy. Do vyhloubené jámy pro jehličnany, která je dvakrát širší i hlubší než kořenový bal, je vhodné přidat asi 15 cm vrstvu vlhké rašeliny promíchané se zemí. Rostlinu vkládáme do takto připravené jámy i s kořenovým balem, který uvolníme až teprve v jámě.

Sází se tak hluboko, jak byla rostlina zasazena ve školce.

V horkém a suchém počasí potřebují čerstvě vysazené jehličnany vláhu a stín. Stíníme chvojím, slámou nebo textilií.

Rostliny denně postřikujeme, aby jehličí nezhnědlo a neopadalo. Se závlahou je nutné pokračovat do konce podzimu.

Pokračujeme v řezu živých plotů - především stálozelených listnatých dřevin a jehličnanů. Při pozdějším řezu než v září hrozí zhnědnutí jehličnanů a stálozelených listů.

Očkování růží

očkování růží                

Máme-li k dispozici odnože růží zakořeněné už z jara, nyní se můžeme pokusit o očkování.

Keřové růže očkujeme asi 2-3 cm pod povrchem půdy na kořenový krček. Pak opět zahrneme. Podnožový výhon odstraníme až na jaře příštího roku.

Stromkové růže očkujeme několika očky na kmínku různými směry ve stejné výšce, a to asi 15-20 cm pod místem, kde se podnož rozvětvuje do korunky.

očkování růží                

  
 V srpnu prohlédneme a očistíme cibule tulipánů.

Oddělujeme narcisy. Nejsou-li však přehoustlé, ponecháme je v půdě.

Vysazujeme bílou lilii.

Připrava trvalkových záhonů

Již v srpnu plánujeme výsadbu trvalkových záhonů, které musíme v dostatečném předstihu pohnojit.

Trvalky obvykle sázíme tak, že do nízkých plazivých nebo polštářovitých trvalek vysazujeme skupiny vyšších trvalek. Působí to velmi pěkně a krása jednotlivých druhů se jen vhodnou kombinací druhů podrhává.

Vyštipováním některých květů prodlužujeme délku kvetení.

Trsy příliš rozrostlých trvalek vyjmeme a nenásilně rozdělíme. Pomalu rostoucí trvalky dělíme velmi opatrně a ponecháváme větší trsy.

Zahradnický kalendář

Aktualizovaný obsah

Leden

Zahradní nářadí a péče o zahradní nářadí

Zimní péče o okrasnou zahradu, zimní řez dřevin

Zimní péče o ovocné stromy, řezání ovocných stromů, průklest, námraza na stromech

Zimní péče o zeleninu, ochrana proti mrazu, osevní plán, zkouška klíčivosti

Únor

Hnojení, kompost, průmyslová hnojiva, příhnojování, výživa rostlin

Navrhování zahrad, koncepce zahrady, zahradní architektůra, zahradní chodníky

Výchovný řez stromu, roubování, kadeřavost broskvoní, řez vinné révy

Pařeniště, předpěstování sadby, moření osiva, způsoby setí, výsev zeleniny, fóliovníky

Březen

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba

Okrasné keře výsadba a druhy okrasných keřů

Péče o růže, řez růží, výsadba a odrůdy růží

Řez broskvoní, ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů

Vysazování zeleniny, pěstování chřestu, předpěstování sadby, pařeniště

Duben

Zahradní pomocníci a nepřátelé aneb Jak na hraboše, jak zničit krtka, jed na slimáky

Výsadba dřevin, hnojení trávníku, jak se zbavit mechu, ničení plevele, trvalky

Lekníny, sázení leknínů návod

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky

Fóliové kryty, výsadba zeleniny a výsev zeleniny

Květen

Plevele, likvidace plevele, mrazová kotlina, pozdní jarní mrazíky

Trávník, květiny pro truhlíky a mísy, květinové stěny, množení trvalek

Protrhávání plůdků, pěstování drobného ovoce, Choroby stromů - strupovitost, padlí, mšice, vlnatka a monilióza

Mulčování, nastýlání půdy folií, kořenová zelenina, postupný výsev, postupná výsadba

Červen

Zálivka rostlin, postřik zeleniny, zalévání a kypření půdy

Živý plot stříhání, množení křovin, skalničky

Letní řez stromů, roubování stromů, ošetření vinné révy, jahodník, množení jahod

Pěstování okurek a melounů, zavlažování, fytoflora

Červenec

Druhy půdy, kyselost půdy, humus

Zahradní jezírko, péče o růže, řez růží, péče o cibule tulipánů a narcisů

Sklizeň ovoce, pěstování meruněk,jak ořezat strom, letní průklest, řez mladých stromků, lapače vos

Pěstování rajčat a pěstování paprik

Srpen

Zelené hnojení, ekologické hnojivo

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy

Očkování stromů, průklest peckovin, výsadba jahodníků, řez broskvoní, pěstování broskvoní

Srpnová péče o zeleninovou zahrádku, pasti na slimáky

Září

Jak nakupovat semena aneb správný výběr semen, rychlotest klíčívosti semen

Jak vysadit tulipány, narcisy a lilie, výsadba listnáčů

Kdy sklízet ovoce?, pěstování hrušní, klejotok

Sklizeň zeleniny, Jak zasadit česnek?

Říjen

Jak hnojit? Organická hnojiva, kompost a hnůj

Úklid okrasné zahrady

Výsadba broskvoní a vínné révy, péče o vinnou révu, skladování ovoce

Rytí, skladování zeleniny, krechtování

Listopad

Listopadový úklid zahrady. Tipy jak uložit zahradní nářadí a vyrobit organizer zahradního nářadí

Zazimování růží, jak vysadit živý plot, okrasné dřeviny

Pěstování žampiónů, zazimování ovocných stromů, listopadová péče o zeleninovou zahradu

Prosinec

Práce na zahradě v prosinci

Produkty o kterých se mluví Podobné články
Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy - Srpen, díl druhý

Zahradnický kalendář - úvod a obsah

17.1.2011
Předkládáme Vám tento zahradnický kalendář, abychom Vám méně zkušeným a nebo zapomnětlivým usnadnili zahradničení. Hledejte zde tipy, triky, dobré rady či ponaučení.

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy - Srpen, díl druhý

Očkování stromů, průklest peckovin, výsadba jahodníků, řez broskvoní, pěstování broskvoní - Srpen, díl třetí

19.8.2011
Srpen je měsíc sklizně ovoce, očkování dřevin, výsadby jahodníků a řezu broskvoví ...

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy - Srpen, díl druhý

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy - Srpen, díl druhý

11.8.2011
V srpnu můžeme začít osazovat skalku. Sklaničky vypěstované v květináčích vysazujeme vždy s kořenovým balem.

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy - Srpen, díl druhý

Srpnová péče o zeleninovou zahrádku, pasti na slimáky - Srpen, díl čtvrtý

20.8.2011
Jak vyrobit past na slimáky?

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy - Srpen, díl druhý

Zelené hnojení, ekologické hnojivo - Srpen, díl první

9.8.2011
Srpen je pro zahrádkáře nejšťastnější měsíc. Všechno kvete, záhony jsou plné sladkých plodů a stromy jsou obtěžkané ovocem. A pokud si chcete zaručit i hojnost pro příští rok zauvažujte nad ekologickým zeleným hnojením již teď.
Sova I.
4.580,-Kč
více »
Sova II.
5.600,-Kč
více »
Volavka
3.900,-Kč
více »
Volavky
7.120,-Kč
více »
Žebřiňák
10.850,-Kč
více »

x