Aktuality

Očkování stromů, průklest peckovin, výsadba jahodníků, řez broskvoní, pěstování broskvoní - Srpen, díl třetí

Očkování stromů, průklest peckovin, výsadba jahodníků, řez broskvoní, pěstování broskvoní - Srpen, díl třetí

19.8.2011
Srpen je měsíc sklizně ovoce, očkování dřevin, výsadby jahodníků a řezu broskvoví ...

V srpnu naposledy přihnojujeme zimní odrůdy jádrovin, zejména ty, které jsou pěstované jako ovocné stěny.

Očkování ovocných dřevin

Očkování je nejrychlejší způsob štěpování. Používá se především při štěpování na podnože, tedy ve školkách. Při pěstování starších stromů se většinou používá přeroubování na jaře.

Nyní se očkují jabloně, hrušně, broskvoně a slivoně.

Úspěšné očkování lze provést jen na mladých výhonech.

Můžeme přeočkovat i starší ovocné stromy, ale jen tak, že na jaře strom seřízneme a očkujeme pak mladý výhon, který vyrostl od jara.

Tento způsob se používá při přeočkování broskvoní. protože rouby se při přeroubování těžko ujímají.

Pro přeočkování používáme vždy jen rouby z letošních vyzrálých letorostů.

Aby roubování bylo úspěšné je potřeba používat jen dokonale ostrý očkovací nůž, dodržovat všechny zásady a čistotu při práci.

Při řezání oček postupujeme na roubu vždy od špičky a při zavazování naopak odspodu. viz. foto

očkování stromů, očkování dřevin

 

výsadba jahodníků, sazení jahod, jak pěstovat jahodyVýsadba jahodníků

V první polovině srpna vysazujem jahodníky. 

Je mnoho způsobů jak jahodníky sadit. Velké odrůdy sadíme do sponu 80 x 40 cm, méně vzrostlé odrůdy 60 x 25 cm.

U záhonového způsobu sázíme do trojsponu, vzrostlé odrůdy 30 x 70 cm, menší  20 x 60 cm. U pásového způsobu vysazujeme dvě sazenice v řadě vedle sebe na vzdálenost 20 cm, meziřádek necháváme 60 cm.

V řadách jahodníky vysazujeme na 30-40 cm.

Při nedostatku místa můžeme jahodníky pěstovat i v pyramidách, sudech, truhlíkách apod. Tyto způsoby pěstování jsou vhodné pro špalírové jahodníky.

výsadba jahodníků, sazení jahod, jak pěstovat jahody  
Průklest ovocných stromů

V měsíci srpnu děláme průklest peckovin, hlavně meruněk třešní a višní. Průklest višní každoročně spojujeme s omlazováním, a to tak, že je zkracujeme o převislou část větví.

Prosvětlujeme také koruny vlašských ořešáků, především tím, že úplně odstraňujeme větve rostoucí dovnitř koruny a větve suché.

Pěstování  broskvoní

Broskvoně jsou teplomilným ovocným druhem, nejlépe se jim daří ve vinorodých oblastech. V severnějších oblastech ji můžeme podmínky zlepšit tím, že je pěstujeme na slunných a chráněných místech, tj. u jižních zdí domů jako palmety.

Broskvoně potřebují hnojit a zalévat.

Nejlépe se u nich osvědčila kotlovitá dutá koruna.

U broskvoní je důležité začít i včas zmlazovat, neboť většina odrůd má sklon k vyholování větví.

Z chorob a škůdců více škodí jen kadeřavost broskvoní a mšice.

Nejznámější odrůby broskvoní:

  • Amsdenova - bělomasá, zraje na přelomu července a srpna
  • May Flower - bělomasá, zraje v červenci
  • Champion - bělomasá, zraje v polovině září
  • Red Haven - žlutomasá, zraje v polovině srpna
  • South Haven - žlutomasá, zraje koncem srpna, vhodná pro severní oblasti

Letní řez broskvoní

Letní řez broskvoní děláme po sklizni plodů, přibližně koncem srpna. U mladých plodících stromů zaštipujeme všechny všechny letos narostlé výhonky o třetinu.

U starších stromů navíc děláme běžný průklest - tj. odstraňujeme zahušťující, poškozené, křižující a nemocné větve a dojáky. Nebojte se střihnout hlouběji, tím strom postupně zmlazujete.

více k řezu broskvoní naleznete zde

V teplejších oblastech se pravidelně v srpnu vyskytuje druhá generace obaleče jablečného, která mnohdy poškodí víc plodů než první nálet obalečů. Proto asi v polovině srpna postřikujeme. Stejné přípravky můžeme použít i proti obaleči švestkovému, který způsobuje červivost slivoní.

Vždy pečlivě dodržujte ochrané lhůty, které určují dobu, po kterou se nesmí ovoce po postřiku jíst.

Osečkování vinné révy

U vinné révy pokračujeme ve vylamování fazochů a začínáme s osečkováním, což je zkracování všech letorostů asi za šestým listem od posledního hroznu.  

Zahradnický kalendář

Aktualizovaný obsah

Leden

Zahradní nářadí a péče o zahradní nářadí

Zimní péče o okrasnou zahradu, zimní řez dřevin

Zimní péče o ovocné stromy, řezání ovocných stromů, průklest, námraza na stromech

Zimní péče o zeleninu, ochrana proti mrazu, osevní plán, zkouška klíčivosti

Únor

Hnojení, kompost, průmyslová hnojiva, příhnojování, výživa rostlin

Navrhování zahrad, koncepce zahrady, zahradní architektůra, zahradní chodníky

Výchovný řez stromu, roubování, kadeřavost broskvoní, řez vinné révy

Pařeniště, předpěstování sadby, moření osiva, způsoby setí, výsev zeleniny, fóliovníky

Březen

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba

Okrasné keře výsadba a druhy okrasných keřů

Péče o růže, řez růží, výsadba a odrůdy růží

Řez broskvoní, ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů

Vysazování zeleniny, pěstování chřestu, předpěstování sadby, pařeniště

Duben

Zahradní pomocníci a nepřátelé aneb Jak na hraboše, jak zničit krtka, jed na slimáky

Výsadba dřevin, hnojení trávníku, jak se zbavit mechu, ničení plevele, trvalky

Lekníny, sázení leknínů návod

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky

Fóliové kryty, výsadba zeleniny a výsev zeleniny

Květen

Plevele, likvidace plevele, mrazová kotlina, pozdní jarní mrazíky

Trávník, květiny pro truhlíky a mísy, květinové stěny, množení trvalek

Protrhávání plůdků, pěstování drobného ovoce, Choroby stromů - strupovitost, padlí, mšice, vlnatka a monilióza

Mulčování, nastýlání půdy folií, kořenová zelenina, postupný výsev, postupná výsadba

Červen

Zálivka rostlin, postřik zeleniny, zalévání a kypření půdy

Živý plot stříhání, množení křovin, skalničky

Letní řez stromů, roubování stromů, ošetření vinné révy, jahodník, množení jahod

Pěstování okurek a melounů, zavlažování, fytoflora

Červenec

Druhy půdy, kyselost půdy, humus

Zahradní jezírko, péče o růže, řez růží, péče o cibule tulipánů a narcisů

Sklizeň ovoce, pěstování meruněk,jak ořezat strom, letní průklest, řez mladých stromků, lapače vos

Pěstování rajčat a pěstování paprik

Srpen

Zelené hnojení, ekologické hnojivo

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy

Očkování stromů, průklest peckovin, výsadba jahodníků, řez broskvoní, pěstování broskvoní

Srpnová péče o zeleninovou zahrádku, pasti na slimáky

Září

Jak nakupovat semena aneb správný výběr semen, rychlotest klíčívosti semen

Jak vysadit tulipány, narcisy a lilie, výsadba listnáčů

Kdy sklízet ovoce?, pěstování hrušní, klejotok

Sklizeň zeleniny, Jak zasadit česnek?

Říjen

Jak hnojit? Organická hnojiva, kompost a hnůj

Úklid okrasné zahrady

Výsadba broskvoní a vínné révy, péče o vinnou révu, skladování ovoce

Rytí, skladování zeleniny, krechtování

Listopad

Listopadový úklid zahrady. Tipy jak uložit zahradní nářadí a vyrobit organizer zahradního nářadí

Zazimování růží, jak vysadit živý plot, okrasné dřeviny

Pěstování žampiónů, zazimování ovocných stromů, listopadová péče o zeleninovou zahradu

Prosinec

Práce na zahradě v prosinci


x