Aktuality

Řez broskvoní,  ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů - Březen, díl čtvrtý

Řez broskvoní, ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů - Březen, díl čtvrtý

18.3.2011
V březnu začíná jarní přihnojování ovocných stromů a keřů. Mezi další důležité činnosti patří řez broskvoní, tvarování ovocných stěn a kontola či případná obnova kůlů a úvazů slabších podnoží.

Jarní přihnojování ovocných stromů a keřů

Na jaře přihnojujeme kompostem nebo rychle působícími chemickými hnojivy. Hnojíme tzv. naširoko a lehce hnojivo zapravíme (zahrábneme) do půdy.

Řez broskvoní

V březnu začínáme s řezem broskvoní, který je velmi odlišný od řezu ostatních ovocných stromů a nejvíce se podobá řez vinné révy.

Broskvoně řežeme několikrát ročně. Mladší stromky ořezáváme v březnu, v červnu a v září. Starší stromy už ořezáváme jen na jaře a v pozdním létě.

Základním a nejdůležitějším řezem je řez jarní. Zjednodušeně jde řící, že broskvoně se řežou mnohem více než například jabloně. Při řezu je velmi důležitý ovocnářský cit a uplatnění základních pravidel řezu broskvoní.

U broskvoní zakládáme kotlovitou (dutou) korunku.

řez broskvone, řez broskve Mladý stromek po výsadbě na jaře seřízneme tak, že úplně odstraníme terminální výhon a zbylé 4 výhony seřízneme na 2 až 3 pupeny, pokud možno souměrně do stran. V červnu a na přelomu srpna a září všechny narostlé výhonky vždy asi o 1/3 zaštípneme. Dbáme na to, aby konce zaštíplých výhonků byly vždy zhruba ve stejné úrovni. Dohlížíme na to aby žádný výhon nebyl silnější a nepřebral funkci hlavního výhonu.

Druhý rok seřízneme vedoucí výhon na 6-8 pupenů a boční na 2-3 pupeny. Následně v červnu a srpnu (září) postupujeme stejně jako v prvním roce.

řez broskvone, řez broskve Ve třetím roce na jaře znovu seřízneme hlavní výhon na 8-10 výhonů a boční na 2-3 výhony. Snažíme se na každé hlavní větvi zapěstovat druhé rameno s bočním obrostem. Zaštipujeme v červnu a srpnu jako v předešlém roce a to i na druhých ramenech.

Ve čtvrtém roce na jaře máme korunu hotovou. Správně založená koruna se skládá ze 4-5 hlavních větvích, ramen v základu koruny, na nichž je ještě po 1-2 větvích vedlejších. Nyní dbáme o to, aby se hlavní výhony neprodlužovaly. Občas je zkrátíme až do staršího dřeva, aby se obrost na dolních větvích nevyholoval. Příliš silné výhony nebo krátké slabé výhonky zkracujeme nebo celé obřezáváme.  Ostatní výhony ponecháváme jako plodonosný obrost.

Plodonosný obrost

Plodonosný obrost se vytvořil z bočních výhonů zkracovaných v předchozích letech na 2-3 výhony. Ve čtvrtém roce na jaře jsou na bočních výhonech 2-3 výhonky. Nejspodnější seřízneme na 2-3 pupeny jako rezervu pro příští rok a zbylé výhonky seřízneme na  6-10 pupenů, které pak přinesou úrodu. V příštím roce na jaře pak tyto odplozené výhony celé seřízneme až na loňský dvoupupenový čípek. Z výhonu zkráceného v minulém roce jako rezerva opět narostly 2-3 výhonky, které seřízneme stejně jako v minulém roce. To jest: nejspodnější seřízneme na 2-3 pupeny jako rezervu pro příští rok a zbylé výhonky seřízneme na  6-10 pupenů, které pak přinesou úrodu. Tento postup opakujeme i v následujících letech. V umění pěstovat plodonosný obrost je totiž podstata dobrých úrod broskví. řez broskvone, řez broskve

Od čtvrtého roku se už broskvoně v létě zaštipují jen jednou a to koncem srpna nebo v září (po úrodě) tak, že se zkrátí všechny výhony, které od jara vyrostly o třetinu.

U starších plodných broskvoní se stále vyřezávají všechny zahušťující větve, příliš nahloučené větve a všechny větve vedoucí dovnitř koruny.

Nebojte se broskvoň každý rok trochu zmladit a to hlavně vždy, když vidíte, že se větve vyholují.

Po 12-15 letech musíme broskvoň zmladit radikálněji, pokud již není tak vyčerpaná, že je ji lépe vykopat a zasadit novou.

     řez broskvone, řez broskve, stříhání broskve, stříhání broskvoně

Řez ovocných stěn

Řez ovocných stěn se také řídí odpišnými zásadami než řez volně stojících stromů. Při řezu ovocných stěn kombinujeme řez s ohýbáním větví.

Základem úspěchu je vhodná kombinace podnože a odrůdy. Dlouhé oblouky se pod tíhou ovoce samy ohýbají, takže u mladých stromků je řez tímto omezen. Větve se před nástupem plné plodnosti nezkracují a odřezávají se jen konkurenční výhony.

Průklest se dělá až po několikeré plodnosti a to hlavně pro zjemnění a zjednodušení koruny. Ponechávají se jen výhony prvního a druhého řádu a na nich plodonosný obrost. 

Ohýbání větví

Tvarovací řez v prních letech po vysazení se nahrazuje ohýbáním větví. Využíváme zákonitostí, že výhon rostoucí svisle roste intenzivně do délky (do dřeva) a jen velmi málo nebo vůbec nenasazuje květní pupeny. Čím menší je však úhel, kterýý svírá větev s vodorovnou polohou, tím méně tato větev roste do délky, ale naopak tím více nasazuje plodonosný obrost. Pokud je větévka ohnuta níže než je zakotvena v kmeni, její růst se téměř zcela zastaví, ale naopak silně nasazuje na květ. Tato větev v dalších letech rychle slábne, proto se musí již dopředu počítat s vypěstováním náhradních výhonů. Proto jarní řez kombinujeme s ohýbáním větví směrem k vodorovné poloze. 

K ohýbání větví se nejčastěji používá vodící drát, k němuž výhony přichycujeme různými příchytkami.

K ohýbání jsou nejvhodnější jádroviny než třeba meruňky nebo broskvoně.

kůly u stromů, jhak podepřít stromekKontrola kůlů a úvazků

Ještě než stromky olistí zkontroluje a případně opravíme kůly, které jsou nezbytnou oporou slabých podnoží.

Kůl má být zatlučen již před výsadbou z jižní strany, tak aby chránil kmínek před prudkým jarním sluncem. Kůl má byt hladká a rovný, impregnovaný a nesmí odírat kůru stromku. Kůl ma dosahovat těsně pod korunu stromku. Pouze u stromkových angreštů a rybízů má sahat až do korunky.

Stromek ke kůlu přivazujte vždy volně, aby se "neoběsil". U starších stromků dáváme pozor, aby se úvazek nezařezával do kůry.

V březnu také vysazujeme jahodníky a vinnou révu. Dále můžeme vysazovat broskvoně, které mají jít ze školky přímo do půdy.

Zaryjte zelené hnojivo pod ovocnými stromy.

 

Zahradnický kalendář

Aktualizovaný obsah

Leden

Zahradní nářadí a péče o zahradní nářadí

Zimní péče o okrasnou zahradu, zimní řez dřevin

Zimní péče o ovocné stromy, řezání ovocných stromů, průklest, námraza na stromech

Zimní péče o zeleninu, ochrana proti mrazu, osevní plán, zkouška klíčivosti

Únor

Hnojení, kompost, průmyslová hnojiva, příhnojování, výživa rostlin

Navrhování zahrad, koncepce zahrady, zahradní architektůra, zahradní chodníky

Výchovný řez stromu, roubování, kadeřavost broskvoní, řez vinné révy

Pařeniště, předpěstování sadby, moření osiva, způsoby setí, výsev zeleniny, fóliovníky

Březen

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba

Okrasné keře výsadba a druhy okrasných keřů

Péče o růže, řez růží, výsadba a odrůdy růží

Řez broskvoní, ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů

Vysazování zeleniny, pěstování chřestu, předpěstování sadby, pařeniště

Duben

Zahradní pomocníci a nepřátelé aneb Jak na hraboše, jak zničit krtka, jed na slimáky

Výsadba dřevin, hnojení trávníku, jak se zbavit mechu, ničení plevele, trvalky

Lekníny, sázení leknínů návod

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky

Fóliové kryty, výsadba zeleniny a výsev zeleniny

Květen

Plevele, likvidace plevele, mrazová kotlina, pozdní jarní mrazíky

Trávník, květiny pro truhlíky a mísy, květinové stěny, množení trvalek

Protrhávání plůdků, pěstování drobného ovoce, Choroby stromů - strupovitost, padlí, mšice, vlnatka a monilióza

Mulčování, nastýlání půdy folií, kořenová zelenina, postupný výsev, postupná výsadba

Červen

Zálivka rostlin, postřik zeleniny, zalévání a kypření půdy

Živý plot stříhání, množení křovin, skalničky

Letní řez stromů, roubování stromů, ošetření vinné révy, jahodník, množení jahod

Pěstování okurek a melounů, zavlažování, fytoflora

Červenec

Druhy půdy, kyselost půdy, humus

Zahradní jezírko, péče o růže, řez růží, péče o cibule tulipánů a narcisů

Sklizeň ovoce, pěstování meruněk,jak ořezat strom, letní průklest, řez mladých stromků, lapače vos

Pěstování rajčat a pěstování paprik

Srpen

Zelené hnojení, ekologické hnojivo

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy

Očkování stromů, průklest peckovin, výsadba jahodníků, řez broskvoní, pěstování broskvoní

Srpnová péče o zeleninovou zahrádku, pasti na slimáky

Září

Jak nakupovat semena aneb správný výběr semen, rychlotest klíčívosti semen

Jak vysadit tulipány, narcisy a lilie, výsadba listnáčů

Kdy sklízet ovoce?, pěstování hrušní, klejotok

Sklizeň zeleniny, Jak zasadit česnek?

Říjen

Jak hnojit? Organická hnojiva, kompost a hnůj

Úklid okrasné zahrady

Výsadba broskvoní a vínné révy, péče o vinnou révu, skladování ovoce

Rytí, skladování zeleniny, krechtování

Listopad

Listopadový úklid zahrady. Tipy jak uložit zahradní nářadí a vyrobit organizer zahradního nářadí

Zazimování růží, jak vysadit živý plot, okrasné dřeviny

Pěstování žampiónů, zazimování ovocných stromů, listopadová péče o zeleninovou zahradu

Prosinec

Práce na zahradě v prosinci

 

 

Produkty o kterých se mluví Podobné články
Řez broskvoní,  ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů - Březen, díl čtvrtý

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba - Březen, díl první

6.3.2011
V březnu začíná doba jarní výsadby. Pamatujte si, že výsadbu je nutno provádět velmi uvážlivě. Rostliny se brzy rozrostou a záhonky, které byly zpočátku řídké a prosluněné, se zanedlouho můžou promětit v neprostupnou houštinu bez slunce, ale s množstvím škůdců a chorob. No a kam nemůže slunce, jak praví staré lidové rčení, chodí lékař. V případě naší zahrádky to znamená menší a nekvalitní úrodu...

Řez broskvoní,  ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů - Březen, díl čtvrtý

Okrasné keře, výsadba a druhy okrasných keřů - Březen, díl druhý

14.3.2011
Březen je doba, kdy musíme zahrádce věnovat více času. Pokud počasí dovolí je ideální doba na výsadbu okrasných keřů.

Řez broskvoní,  ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů - Březen, díl čtvrtý

Péče o růže, řez růží, výsadba a odrůdy růží - Březen, díl třetí

14.3.2011
Březen je také nejvhodnější měsíc pro řez růží.

Řez broskvoní,  ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů - Březen, díl čtvrtý

Řez broskvoní, ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů - Březen, díl čtvrtý

18.3.2011
V březnu začíná jarní přihnojování ovocných stromů a keřů. Mezi další důležité činnosti patří řez broskvoní, tvarování ovocných stěn a kontola či případná obnova kůlů a úvazů slabších podnoží.

Řez broskvoní,  ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů - Březen, díl čtvrtý

Vysazování zeleniny, pěstování chřestu, předpěstování sadby, pařeniště - Březen, díl pátý

23.3.2011
Březen jako první jarní měsíc umožňuje provádět všechny potřebné práce, které jsme pro nepřízeň počasí neprovedli v únoru a dále začít s výsadbou mnoha druhů zeleniny.

Řez broskvoní,  ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů - Březen, díl čtvrtý

Zahradnický kalendář - úvod a obsah

17.1.2011
Předkládáme Vám tento zahradnický kalendář, abychom Vám méně zkušeným a nebo zapomnětlivým usnadnili zahradničení. Hledejte zde tipy, triky, dobré rady či ponaučení.

x