Aktuality

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba - Březen, díl první

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba - Březen, díl první

6.3.2011
V březnu začíná doba jarní výsadby. Pamatujte si, že výsadbu je nutno provádět velmi uvážlivě. Rostliny se brzy rozrostou a záhonky, které byly zpočátku řídké a prosluněné, se zanedlouho můžou promětit v neprostupnou houštinu bez slunce, ale s množstvím škůdců a chorob. No a kam nemůže slunce, jak praví staré lidové rčení, chodí lékař. V případě naší zahrádky to znamená menší a nekvalitní úrodu...

Plánování výsadby stromů

Plánky na výsadbu dlouhodobých kultur – ovocných a okrasných stromů a keřů musíme provádět s představou a výhledem do budoucna. To znamená, musíme vždy přemýšlet jak se stromy a keře rozrostou za 10 až 15 let. Když se rozroste keř, vykopeme ho snadno. Ale když se rozroste zdravý plodící ovocný strom, je nám ho líto zlikvidovat a připravit se o jeho bohatou úrodu. Proto než začneme s výsadbou vždy dobře a s rozmyslem plánujme.

To platí i při výsadbě jednoletek. Dejme jim dost místa k růstu a rozvoji. Počítejme se slunce, s jižní stranou a podle toho kombinujme výsadbu.
Vyšší rostliny dávejme vždy severněji než nízké.

Vytvořme si na zahradě rostlinná patra.

Podplodiny v zahradě

Pěstování podplodin přináší s sebou řadu úskalí:

 1. druhé patro stíní prvnímu
 2. hůře se tyto plodiny obdělávají
 3. podplodiny se dělí o živiny s hlavní plodinou
 4. zvyšuje se náročnost na chemickou ochranu jednotlivých pater

Pěstování podplodin nelze doporučit méně zkušeným zahrádkářům a mělo by být spíše výjimečnou a okrajovou záležitostí, než hlavním způsobem pěstování rostlin na zahradě.

Podplodiny je výhodné pěstovat v případě, pokud jsou učeny na zelené hnojení.

Umění správně kombinovat rostliny na zahradě, tak aby si vzájemně nekonkurovaly a oku lahodily, se naučí až zkušený zahradník dlouholetou praxí.

Chemická ochrana rostlin

Čím více chceme soustředit rostlin na malou plochu při nejvyšším možném výnosu, tím musíme používat choulostivější a „přešlechtěné“ odrůdy rostlin, náchylnější k nemocem a napadení škůdci. Musíme stříkat nebo poprašovat záměrně, proti určitým škůdcům a chorobám, v určité době a určitými přípravky.

postřik chemický

Pesticidy

Pesticidy jsou souhrnný název pro prostředky proti škůdcům. Všechny pesticidy jsou jedovaté.

Fungicidy

Fungicidy jsou prostředky proti houbovým chorobám a plísním. Patří k nim různé anorganické a organické sloučeniny mědi, rtuti, zinku i jiných těžkých kovů (například oxychlorid měďnatý 3 CuO . CuCl2 . 4 H2O), v poslední době i čistě organické sloučeniny, jako jsou substituované aromatické alkoholy a jejich deriváty. K preventivní ochraně osiv se používají fungicidní mořidla.

Insekticidy

Insekticidy jsou prostředky určené k hubení hmyzu. Podle způsobu pronikání do organismu hmyzu rozeznáváme insekticidy kontaktní neboli dotykové (pronikají povrchem těla hmyzu), požerové a vdechové, které způsobují uhynutí hmyzu zejména ochrnutí centrální nervové soustavy. Např. přípravek nitrosan, jehož účinnou složkou je 2-methyl-4,6-dinitrofenol, který se používá k postřikování ovocných stromů a keřů v předjarním období jako ochrana proti mšicím, píďalkám a jinému hmyzu.

Herbicidy

Herbecidy jsou určené k hubení plevelů. Podle účinků rozeznáváme herbicidy totální, které hubí všechny rostliny a herbicidy selektivní, které hubí jen určité plevely. Totální účinky má např. prostředek travex, obsahující chlorečnan draselný KClO3, který se používá k hubení trav a jiných nežádoucích vegetací na chodnících, hřištích a jiných prostorách. Selektivní herbicidy hubí plevele v obilovinách, kukuřici a jiných kulturních rostlinách, ale na tyto rostliny škodlivě nepůsobí.

Moderní chemické přípravky daly v posledních letech pěstitelům možnost účinně bojovat proti většině škůdců a chorob zahradních plodin.
Protože se stále objevují nové a nové účinné prostředky, je dobré se informovat u prodejců a „jít s dobou“.

Než však použijete jakýkoliv chemický prostředek, vždy si pozorně prostudujte návod. Nedodržením všech pokynů bychom mohli ve většině případů způsobit nedozírné škody. S dávkováním nikdy neexperimentujte a řiďte se doporučením výrobce. Při postřicích nebo jen manipulaci s chemickými látkami vždy používejte ochranné prostředky (rukavice, brýle, ochranný oděv), nejezte, nepijte a ani nekuřte.

Zahradnický kalendář

Aktualizovaný obsah

Leden

Zahradní nářadí a péče o zahradní nářadí

Zimní péče o okrasnou zahradu, zimní řez dřevin

Zimní péče o ovocné stromy, řezání ovocných stromů, průklest, námraza na stromech

Zimní péče o zeleninu, ochrana proti mrazu, osevní plán, zkouška klíčivosti

Únor

Hnojení, kompost, průmyslová hnojiva, příhnojování, výživa rostlin

Navrhování zahrad, koncepce zahrady, zahradní architektůra, zahradní chodníky

Výchovný řez stromu, roubování, kadeřavost broskvoní, řez vinné révy

Pařeniště, předpěstování sadby, moření osiva, způsoby setí, výsev zeleniny, fóliovníky

Březen

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba

Okrasné keře výsadba a druhy okrasných keřů

Péče o růže, řez růží, výsadba a odrůdy růží

Řez broskvoní, ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů

Vysazování zeleniny, pěstování chřestu, předpěstování sadby, pařeniště

Duben

Zahradní pomocníci a nepřátelé aneb Jak na hraboše, jak zničit krtka, jed na slimáky

Výsadba dřevin, hnojení trávníku, jak se zbavit mechu, ničení plevele, trvalky

Lekníny, sázení leknínů návod

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky

Fóliové kryty, výsadba zeleniny a výsev zeleniny

Květen

Plevele, likvidace plevele, mrazová kotlina, pozdní jarní mrazíky

Trávník, květiny pro truhlíky a mísy, květinové stěny, množení trvalek

Protrhávání plůdků, pěstování drobného ovoce, Choroby stromů - strupovitost, padlí, mšice, vlnatka a monilióza

Mulčování, nastýlání půdy folií, kořenová zelenina, postupný výsev, postupná výsadba

Červen

Zálivka rostlin, postřik zeleniny, zalévání a kypření půdy

Živý plot stříhání, množení křovin, skalničky

Letní řez stromů, roubování stromů, ošetření vinné révy, jahodník, množení jahod

Pěstování okurek a melounů, zavlažování, fytoflora

Červenec

Druhy půdy, kyselost půdy, humus

Zahradní jezírko, péče o růže, řez růží, péče o cibule tulipánů a narcisů

Sklizeň ovoce, pěstování meruněk,jak ořezat strom, letní průklest, řez mladých stromků, lapače vos

Pěstování rajčat a pěstování paprik

Srpen

Zelené hnojení, ekologické hnojivo

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy

Očkování stromů, průklest peckovin, výsadba jahodníků, řez broskvoní, pěstování broskvoní

Srpnová péče o zeleninovou zahrádku, pasti na slimáky

Září

Jak nakupovat semena aneb správný výběr semen, rychlotest klíčívosti semen

Jak vysadit tulipány, narcisy a lilie, výsadba listnáčů

Kdy sklízet ovoce?, pěstování hrušní, klejotok

Sklizeň zeleniny, Jak zasadit česnek?

Říjen

Jak hnojit? Organická hnojiva, kompost a hnůj

Úklid okrasné zahrady

Výsadba broskvoní a vínné révy, péče o vinnou révu, skladování ovoce

Rytí, skladování zeleniny, krechtování

Listopad

Listopadový úklid zahrady. Tipy jak uložit zahradní nářadí a vyrobit organizer zahradního nářadí

Zazimování růží, jak vysadit živý plot, okrasné dřeviny

Pěstování žampiónů, zazimování ovocných stromů, listopadová péče o zeleninovou zahradu

Prosinec

Práce na zahradě v prosinci

 

Produkty o kterých se mluví Podobné články
Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba - Březen, díl první

Zahradnický kalendář - úvod a obsah

17.1.2011
Předkládáme Vám tento zahradnický kalendář, abychom Vám méně zkušeným a nebo zapomnětlivým usnadnili zahradničení. Hledejte zde tipy, triky, dobré rady či ponaučení.

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba - Březen, díl první

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba - Březen, díl první

6.3.2011
V březnu začíná doba jarní výsadby. Pamatujte si, že výsadbu je nutno provádět velmi uvážlivě. Rostliny se brzy rozrostou a záhonky, které byly zpočátku řídké a prosluněné, se zanedlouho můžou promětit v neprostupnou houštinu bez slunce, ale s množstvím škůdců a chorob. No a kam nemůže slunce, jak praví staré lidové rčení, chodí lékař. V případě naší zahrádky to znamená menší a nekvalitní úrodu...

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba - Březen, díl první

Okrasné keře, výsadba a druhy okrasných keřů - Březen, díl druhý

14.3.2011
Březen je doba, kdy musíme zahrádce věnovat více času. Pokud počasí dovolí je ideální doba na výsadbu okrasných keřů.

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba - Březen, díl první

Péče o růže, řez růží, výsadba a odrůdy růží - Březen, díl třetí

14.3.2011
Březen je také nejvhodnější měsíc pro řez růží.

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba - Březen, díl první

Řez broskvoní, ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů - Březen, díl čtvrtý

18.3.2011
V březnu začíná jarní přihnojování ovocných stromů a keřů. Mezi další důležité činnosti patří řez broskvoní, tvarování ovocných stěn a kontola či případná obnova kůlů a úvazů slabších podnoží.

x