Aktuality

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky - Duben, díl čtvrtý

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky - Duben, díl čtvrtý

19.4.2011
V druhé polovině dubna je nejvhodnější doba k přeroubování, okopání a prohnojení ovocných stromů. Také již musíme věnovat péči jahodníkům a maliníkům. Nezapomeňte pravidelně kontolovat stromy, zda netrpí strupovitostí.

Přeroubování

Přeroubování je velmi výhodný zásah do struktury stromu. Přeroubovat potřebují stromy, které jsou zcela zdravé, ale rodí nekvalitní ovoce. Přeroubovávat nemá smysl stromy staré a nemocné, tyto stromy nebudou ani po přeroubování zdravější a ani výkonnější. Přeroubovávat můžeme najednou, ovšem pod přeroubovanými hlavami musíme nechat několik starších tažných větví. Při tomto typu přeroubování přijdeme na několik let o úrodu. Proto raději volíme přeroubování rozložené do 3 - 4 let, tj. každý rok postupně přeroubujeme několik větví. Vždy použime jen rouby stejné odrůdy.

V tomto období je nejvýhodnější roubování za kůru nebo Tittelův způsob pro peckoviny. Rouby používáme třípupenové z nejlepších odrůd osvědčených v našem okolí. 

Přeroubované nebo zmlazené stromy je vždy třeba přihnojit, mnohem více než ostatní stromy, širokospektrálními hnojivy v rychle působící formě  v roztoku. Přihnojujeme hnojivy se zvýšeným obsahem dusíku, aby se co nejrychleji obnovil objem koruny a listové plochy.

roubování

Mísy pod ovocnými stromy

Mnoho zahrádkářů obrývá stromy sice každý rok, ale nedostatečně - v malém kruhu kolem kmene. Pokud jsou stromy mladé, mají byt obryty až po okraj koruny. U starších stromů obrýváme mísu cca 3 metry širokou. Mísa pod ovocnými stromy se nesmí nechat ztvrdnout, vyschnout ani zaplevelit. Během roku ji musímě několikrát prokypřit hlavně po vydatných deštích nebo silné zálivce.

Hlavním přínosem tvorby mís pod ovocnými stromy je odstranění hustých drnů trav, které brání v dostatečném prosakování živin a vláhy ke kořenům stromů. Stromy bez mís trpí podvýživou a suchem, jsou méně plodné, špatně rostlé a náchylné k chorobám a škůdcům. Dobře udržované mísy si zaslouží všechny ovocné stromy i na venkovských zahradách.

Pokud nejste příznivci mís, můžete kolem ovocných stromů ponechat trávník, ale trávník pouze kulturní, žádnou "divočinu". Takový trávník musíte vysadit z kvalitní travní směsi, hnojit a nejméně 10x za rok poséct. Posekanou trávu můžete nechat ležet pod stromy, ta se vyluhuje a obohatí půdu živinami.

V dubnu začínáme využívat výhody nastýlání půdy pod ovocnými stromy a mezi nimi.

Nastýlka

Nastýlka neboli mulčování je použití organické hmoty např. posečené trávy, řezanky ze slámy nebo rašeliny, kterou rozprostíráme pod stromy nebo jí pokrýváme mísy po zálivce. Nastýlka udržuje půdu stále kyprou a stejnoměrně vlhkou, což velmi prospívá růstu a plodnosti stromů. Navíc ji můžeme při podzimním obrývání stromů zarýt. Má však také i své nevýhody. Kořeny stromů se rozrůstají blíže k povrchu půdy, takže v zimě mohou namrznout a do hustší nastýlky se také rády stahují myši. Proto nastýlku dáváme jen tam, kde je zaručena ochrana proti myším.

Kypření půdy

Nevyhnutelné je také kypření půdy a okopávání ovocných stromů a keřů. Okopaná půda šetří půdní vláhu a umožňuje přístup vzduchu ke kořenům, je také spolehlivým prostředkem proti bujnému rozrostení plevelů.

Jahodníky

V dubnu je nejvyšší čas vyčistit záhony jahodníků. Trsy je zapotřebí okopat, odstranit staré listí a přihnojit. Kolem 15. dubna můžeme začít s přirychlováním jahod. Používáme k tomu různé foliové kryty, kterými nadkryjeme jednotlivé jahodníky nebo celé řady. Chráníme je tímto před nočními a ranními nízkými teplotami. Při hezkém počasí během dne je nutné fólie odstranit, aby k trsům mohl hojně proudit vzduch. Zejména v době květu musíme dát možnost včelám jahodníky opylit. Tímto přirychlením ranných odrůd jahod získáme úrodu o 14 dní dříve než bychom ji měli bez nadkrývání.

Maliníky

Také záhony s maliníkem vyčistíme a ponechané silné jednoleté pruty zkrátíme cca o 1/3.

Pozor na jarní slunce je silné a půdu brzy vysuší, i když venkovní teploty nejsou vysoké. Pravidelné a dostatečné zalívání můžeme propojit s přihnojováním a kyřením půdy.

Vyštipování květů

Dnešní odrůdy ovocných stromů jsou vyšlechtěny jako rychle a hojně plodící. Pokud je ovšem stromek velmi mladý, tak květy vyštipujeme. Je totiž potřeba, aby stromek nejdříve řádně vyrostl do dřeva, založil korunu a teprve pak až začal plodit. Když začne plodit dříve, je to na úkor jeho růstu a v dalších letech to pocítímem na množství úrody.

strupovitost, choroby stromu, nemoci jabloníStrupovitost

Duben je měsíc, kdy kvete většina stromů, proto by se neměl používat chemický postřik, který by zlikvidoval tolik užitečné včely.
Hrozí-li však rozšíření strupovitosti nebo padlí jabloňového, můžeme při vlhkém nebo dešťovitém počasí stříkat do květů jabloní a hrušní postřik, abychom zabránili šíření infekce.

 Strupovitost je nejzávažnější chorobou jabloní. Na listech, plodech i kůře vznikají hnědozelené matné skvrny s výtrusy. Jimi se nákaza velmi rychle šíří při teplém a vlhkém prostředí. Plody mohou být napadeny kdykoliv v době od odkvětu až po sklizeň. Strupovitost nejrozšířenější nemocí našich jabloní. V dubnu můžeme provádět preventivní postřik. Nejvýznamější jsou postřiky po odkvětu.

mšice, prostředky, proti mšicím, jak na mšice

 

Boj proti mšicím

Po odkvětu ovocných stromů začíná také boj se mšicemi. Všechny druhy mšic se velmi rychle rozmnožují. Boj s nimi musí být stálý a neúprosný. Postřiky opakujte vždy vícekrát po sobě. Neopomíjejte hledat semeniště mšic i na okrasných keřích nebo v živých plotech.

 

Mrazové desky, zmrzlé větve

Občas po zimě zjistíme mrazové desky nebo zmrzlé větve. Poškozené stromy je třeba vždy ošetřit. Mrazové desky vyřízneme ostrým nožem až do zdravého dřeva. Menší rány ošetříme stěpařským voskem, větší zamažeme a ovážeme látkovým obvazem. S odstraňováním zmrzlých větví zvytečně nespěcháme. Namrzlá větev někdy začne rašit až při druhé míze. Suché větve uřízneme až do zdravého dřeva a ošetříme ránu štěpařským voskem.

 

 

Zahradnický kalendář

Aktualizovaný obsah

Leden

Zahradní nářadí a péče o zahradní nářadí

Zimní péče o okrasnou zahradu, zimní řez dřevin

Zimní péče o ovocné stromy, řezání ovocných stromů, průklest, námraza na stromech

Zimní péče o zeleninu, ochrana proti mrazu, osevní plán, zkouška klíčivosti

Únor

Hnojení, kompost, průmyslová hnojiva, příhnojování, výživa rostlin

Navrhování zahrad, koncepce zahrady, zahradní architektůra, zahradní chodníky

Výchovný řez stromu, roubování, kadeřavost broskvoní, řez vinné révy

Pařeniště, předpěstování sadby, moření osiva, způsoby setí, výsev zeleniny, fóliovníky

Březen

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba

Okrasné keře výsadba a druhy okrasných keřů

Péče o růže, řez růží, výsadba a odrůdy růží

Řez broskvoní, ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů

Vysazování zeleniny, pěstování chřestu, předpěstování sadby, pařeniště

Duben

Zahradní pomocníci a nepřátelé aneb Jak na hraboše, jak zničit krtka, jed na slimáky

Výsadba dřevin, hnojení trávníku, jak se zbavit mechu, ničení plevele, trvalky

Lekníny, sázení leknínů návod

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky

Fóliové kryty, výsadba zeleniny a výsev zeleniny

Květen

Plevele, likvidace plevele, mrazová kotlina, pozdní jarní mrazíky

Trávník, květiny pro truhlíky a mísy, květinové stěny, množení trvalek

Protrhávání plůdků, pěstování drobného ovoce, Choroby stromů - strupovitost, padlí, mšice, vlnatka a monilióza

Mulčování, nastýlání půdy folií, kořenová zelenina, postupný výsev, postupná výsadba

Červen

Zálivka rostlin, postřik zeleniny, zalévání a kypření půdy

Živý plot stříhání, množení křovin, skalničky

Letní řez stromů, roubování stromů, ošetření vinné révy, jahodník, množení jahod

Pěstování okurek a melounů, zavlažování, fytoflora

Červenec

Druhy půdy, kyselost půdy, humus

Zahradní jezírko, péče o růže, řez růží, péče o cibule tulipánů a narcisů

Sklizeň ovoce, pěstování meruněk,jak ořezat strom, letní průklest, řez mladých stromků, lapače vos

Pěstování rajčat a pěstování paprik

Srpen

Zelené hnojení, ekologické hnojivo

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy

Očkování stromů, průklest peckovin, výsadba jahodníků, řez broskvoní, pěstování broskvoní

Srpnová péče o zeleninovou zahrádku, pasti na slimáky

Září

Jak nakupovat semena aneb správný výběr semen, rychlotest klíčívosti semen

Jak vysadit tulipány, narcisy a lilie, výsadba listnáčů

Kdy sklízet ovoce?, pěstování hrušní, klejotok

Sklizeň zeleniny, Jak zasadit česnek?

Říjen

Jak hnojit? Organická hnojiva, kompost a hnůj

Úklid okrasné zahrady

Výsadba broskvoní a vínné révy, péče o vinnou révu, skladování ovoce

Rytí, skladování zeleniny, krechtování

Listopad

Listopadový úklid zahrady. Tipy jak uložit zahradní nářadí a vyrobit organizer zahradního nářadí

Zazimování růží, jak vysadit živý plot, okrasné dřeviny

Pěstování žampiónů, zazimování ovocných stromů, listopadová péče o zeleninovou zahradu

Prosinec

Práce na zahradě v prosinci

 

Produkty o kterých se mluví Podobné články
Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky - Duben, díl čtvrtý

Zahradnický kalendář - úvod a obsah

17.1.2011
Předkládáme Vám tento zahradnický kalendář, abychom Vám méně zkušeným a nebo zapomnětlivým usnadnili zahradničení. Hledejte zde tipy, triky, dobré rady či ponaučení.

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky - Duben, díl čtvrtý

Fóliové kryty, výsadba zeleniny a výsev zeleniny - Duben, díl pátý

22.4.2011
V dubnu dokončujeme přípravu záhonů pro přímý výsev rané zeleniny. Užitečným pomocníkem při rychlení jsou foliové kryty.

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky - Duben, díl čtvrtý

Lekníny, sázení leknínů návod - Duben, díl třetí

14.4.2011
Leknín je královskou vodní rostlinou a právě nyní, koncem dubna, je ideální čas na jeho výsadbu. Přinášíme Vám podrobný fotonávod.

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky - Duben, díl čtvrtý

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky - Duben, díl čtvrtý

19.4.2011
V druhé polovině dubna je nejvhodnější doba k přeroubování, okopání a prohnojení ovocných stromů. Také již musíme věnovat péči jahodníkům a maliníkům. Nezapomeňte pravidelně kontolovat stromy, zda netrpí strupovitostí.

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky - Duben, díl čtvrtý

Výsadba dřevin, hnojení trávníku, jak se zbavit mechu, ničení plevele, trvalky - Duben, díl druhý

14.4.2011
Mezi aktuální dubnové práce v okrasné zahradě patří výsadba dřevin, trvalek či skalek. Dále sázíme gladioly a montbrécie. Trávník je zapotřebí kvalitně prohnojit. Duben je rozhodující měsíc v boji s plevelem.

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky - Duben, díl čtvrtý

Zahradní pomocníci a nepřátelé aneb Jak na hraboše, jak zničit krtka, jed na slimáky - Duben, díl první

10.4.2011
Na zahradě máme mnoho nepřátel: škůdce, choroby, zajíce, krtky, hraboše, kosy, mravence a někdy i nenechavé lidi. Najdeme zde však i přátele jako jsou například včely či žížaly.
Arber
7.710,-Kč
více »
Roubenka
393.250,-Kč
více »
Rumpál
26.750,-Kč
více »

x