Aktuality

Druhy půdy, kyselost půdy, humus - Červenec, díl první

Druhy půdy, kyselost půdy, humus - Červenec, díl první

27.6.2011
Znalost hlavních znaků a vlastností půdy je základem pro jakoukoliv další činnost zahrádkáře. Záleží jen na nás, zda vhodnými opatřeními dokážeme odstranit nepříznivé vlastnosti půdy a přivést ji k vyšší úrodnosti.

Na průřezu půdy rozeznáváme několik vrstev:

půda, humus, ornice, řez půdy

půda, humus, ornice, řez půdy

Ornice

Ornice je vrchní pravidelně obdělávaná vrstva půdy. Humusem je zbarvena do tmava a obsahuje větší množství mikroorganismů.

Hloubka ornice je obvykle od 10 do 30 cm, podle hloubky zpracování půdy.

Podloží

Podloží se nachází pod ornicí. Je to slabší, ulehlejší tvrdá půda bez dostatku kyslíku.

Tato část už nebývá obdělávaná, půdní částice se ztmelují a mění v nepropustnou vrstvu. Tím že tato část nepropouští vodu může způsobit podmáčení ornice.

Spodina

Spodina je hlubší na humus a kyslík chudá vrstva, která však může být dobrou zásobárnou podzemní vody.

Nejlepší vlastnosti má půdy s minimálním podložím a dostatečně a pravidelně provzdušňovanou ornicí.

Zrnitost půdy

Pro úrodnost půdy je mimořádně důležitá její zrnitost. To jest jak velké půdní částice obsahuje. Podíl částit různé velikosti určuje půdní druh.

Rozeznáváme tři základní druhy půdy, pokud vynecháme jednotlivé extrémy.

půda, humus, typy půdy, jílovitá půda, píščitá půda, hlinitá půda
písčitá, hlinitá a jílovitá půda

Lehká půdy

Mezi lehké půdy řadíme půdy písčité a hlinitopísčité.

Půdy písčité až hlinitopísčité obsahují až 80 % hrubého písku a málo jemných částic.

Jsou vzdušné, záhřevné, velmi čisté, snadno a kdykoliv zpracovatelné. Umožňují brzy z jara sázet a sít. Špatně však poutají vláhu a jsou vysušené a nesoudržné. Jejich již tak malý obsah humusu a živin snadno uniká do spodiny, neboť je velké půdní částice nemohou poutat.

Těmto půdám je nutné stále dodávat humus. Hnojit častěji a v malých dávkách, v době sucha intenzivně zavlažovat a zhutňovat zavážkou težké jílovité zeminy. 

lehké půdy jsou vhodné na pěstování zeleniny. Z ovocných stromů se v lehkých půdách daří broskvoni, třešni a višni.

Středně těžká půda

Mezi středně těžké půdy řadíme půdy hlinité až písčitohlinité.

Půdy hlinité až písčitohlinité  obsahují přes 50 % hlinitých částic, málo písku a jílu. Mají-li více písku jsou lehčí, mají-li více jílu jsou těžší.

Středně težké půdy, převážne na spraších, mají vysoký obsah vápníku, dobrou struktůru a soudržnost. Obsahují optimální množství vláhy a živin a jsou tepelně vyrovnané. 

Středně težké půdy se obdělávají bez zvláštní námahy.

Obecně lze řící, že půdy hlinité a písčitohlinité jsou nejvhodnější půdní typy jak pro pěstování zeleniny tak i ovoce.

Těžká půda

Mezi těžké půdy řadíme půdy jílovitohlinité, jílovité a jíly.

Půdy jílovitohlinité, jílovité a jíly obsahují až přes 50 % jemných jílovitých částic a písku.

Těžké půdy jsou soudržné, mají dobrý, někdy až přílišný obsah vláhy, dobře udržují hnojení.

Jsou však velmi ulehlé, málo vzdušné, málo propustné a studené. Pevně poutají živiny a někdy je i těžko uvolňují pro rostliny. Jsou těžko zpracovatelné, za mokra se příliš mažou a za sucha tvoří tvrdé hroudy.

Těžké půdy se musí rýt hluboko a to zásadně na zimu. Musíme též dodávat hodně humusu a vápna. Zlehčovat pískem.

Těžké půdy je výhodné hnojit hnojem, který půdu nejenom vyžíví, ale i prohřívá. Zlehčování této půdy je dlouhodobý proces.

Těžká půda není všeobecně vhodná k pěstování zahradních rostlin. Stromy v nich mělce koření.

Kamenitá a štěrkovitá půda

Tyto půdy jsou chudé a těžce zpracovatelné.

Dostatek humusu

Humus je důležitou součástí půdy, silně ovlivňuje její úrodnost.

Naše půdy na polích obsahují 1-3 % humusu, avšak propracované zahradnické půdy mívají až 15 % humusu. Na takové půdě se už dají úspěšně pěstovat všechny druhy zahradních rostlin.

Humus

 • poutá vláhu v půdě
 • zlepšuje lehké i těžké půdy
 • zvyšuje jímavost vody a živin
 • zvyšuje záhřevnost půdy
 • podporuje mikrobiální činnost
 • je zásobníkem dusíku

Humus se v půdě tvoří přirozeným rozkladem organické hmoty. Jeho obsah lze zvýšit přidáním kompostu, hnoje a rašeliny.

Čím je půda tmavší tím více humusu obsahuje, říkáme, že je více humózní.

Kyselost půdy

Dle kyselosti dělíme půdu na

 • kyselá půda - pH 4 až 6,6
 • neutrální půda - pH 6,7 až 7,3
 • zásaditá půda - pH 7,4 až 8,5

Zahradním rostlinám většinou vyhovuje neutrální pH.

Ovocné stromy žádají pH 6,8 až 8,0.

Kyselá půda vyhovuje borůvkám, azalkám, ale i jahodníku a červenému rybízu.

Kyselost půdy snižujeme především vápněním.

Tip
Obsah vápna v půdě můžete jednoduše zjistit tak, když na misce usušíte malé množství zeminy. Na suchý vzorek nalejete 8-mi % ocet. Pokud zemina zašumí, znamená to, že má dostatek vápna. Pokud nezašumí je potřeba vápnit.


Zahradnický kalendář

Aktualizovaný obsah

Leden

Zahradní nářadí a péče o zahradní nářadí

Zimní péče o okrasnou zahradu, zimní řez dřevin

Zimní péče o ovocné stromy, řezání ovocných stromů, průklest, námraza na stromech

Zimní péče o zeleninu, ochrana proti mrazu, osevní plán, zkouška klíčivosti

Únor

Hnojení, kompost, průmyslová hnojiva, příhnojování, výživa rostlin

Navrhování zahrad, koncepce zahrady, zahradní architektůra, zahradní chodníky

Výchovný řez stromu, roubování, kadeřavost broskvoní, řez vinné révy

Pařeniště, předpěstování sadby, moření osiva, způsoby setí, výsev zeleniny, fóliovníky

Březen

Chemická ochrana rostlin, fungicidy, insekticidy, herbicidy, podplodiny, jarní výsadba

Okrasné keře výsadba a druhy okrasných keřů

Péče o růže, řez růží, výsadba a odrůdy růží

Řez broskvoní, ovocné stěny, tvarování ovocných stromů, přihnojování stromů

Vysazování zeleniny, pěstování chřestu, předpěstování sadby, pařeniště

Duben

Zahradní pomocníci a nepřátelé aneb Jak na hraboše, jak zničit krtka, jed na slimáky

Výsadba dřevin, hnojení trávníku, jak se zbavit mechu, ničení plevele, trvalky

Lekníny, sázení leknínů návod

Přeroubování, roubování, kypření půdy, nastýlka, vyštipování květů, strupovitost, prostředky proti mšicím, mrazové desky

Fóliové kryty, výsadba zeleniny a výsev zeleniny

Květen

Plevele, likvidace plevele, mrazová kotlina, pozdní jarní mrazíky

Trávník, květiny pro truhlíky a mísy, květinové stěny, množení trvalek

Protrhávání plůdků, pěstování drobného ovoce, Choroby stromů - strupovitost, padlí, mšice, vlnatka a monilióza

Mulčování, nastýlání půdy folií, kořenová zelenina, postupný výsev, postupná výsadba

Červen

Zálivka rostlin, postřik zeleniny, zalévání a kypření půdy

Živý plot stříhání, množení křovin, skalničky

Letní řez stromů, roubování stromů, ošetření vinné révy, jahodník, množení jahod

Pěstování okurek a melounů, zavlažování, fytoflora

Červenec

Druhy půdy, kyselost půdy, humus

Zahradní jezírko, péče o růže, řez růží, péče o cibule tulipánů a narcisů

Sklizeň ovoce, pěstování meruněk,jak ořezat strom, letní průklest, řez mladých stromků, lapače vos

Pěstování rajčat a pěstování paprik

Srpen

Zelené hnojení, ekologické hnojivo

Skalka, skalničky, očkování růží, půda pro jehličnany, výsadba jehličnanů a příprava půdy

Očkování stromů, průklest peckovin, výsadba jahodníků, řez broskvoní, pěstování broskvoní

Srpnová péče o zeleninovou zahrádku, pasti na slimáky

Září

Jak nakupovat semena aneb správný výběr semen, rychlotest klíčívosti semen

Jak vysadit tulipány, narcisy a lilie, výsadba listnáčů

Kdy sklízet ovoce?, pěstování hrušní, klejotok

Sklizeň zeleniny, Jak zasadit česnek?

Říjen

Jak hnojit? Organická hnojiva, kompost a hnůj

Úklid okrasné zahrady

Výsadba broskvoní a vínné révy, péče o vinnou révu, skladování ovoce

Rytí, skladování zeleniny, krechtování

Listopad

Listopadový úklid zahrady. Tipy jak uložit zahradní nářadí a vyrobit organizer zahradního nářadí

Zazimování růží, jak vysadit živý plot, okrasné dřeviny

Pěstování žampiónů, zazimování ovocných stromů, listopadová péče o zeleninovou zahradu

Prosinec

Práce na zahradě v prosinci

 

Produkty o kterých se mluví Podobné články
Druhy půdy, kyselost půdy, humus - Červenec, díl první

Zahradnický kalendář - úvod a obsah

17.1.2011
Předkládáme Vám tento zahradnický kalendář, abychom Vám méně zkušeným a nebo zapomnětlivým usnadnili zahradničení. Hledejte zde tipy, triky, dobré rady či ponaučení.

Druhy půdy, kyselost půdy, humus - Červenec, díl první

Druhy půdy, kyselost půdy, humus - Červenec, díl první

27.6.2011
Znalost hlavních znaků a vlastností půdy je základem pro jakoukoliv další činnost zahrádkáře. Záleží jen na nás, zda vhodnými opatřeními dokážeme odstranit nepříznivé vlastnosti půdy a přivést ji k vyšší úrodnosti.

Druhy půdy, kyselost půdy, humus - Červenec, díl první

Pěstování rajčat a pěstování paprik - Červenec, díl čtvrtý

20.7.2011
V horkých červencový dnech zelenina vyžaduje hlavně hodně zálivky a okopávku.
Pozastavme se proto u témat:
Jak pěstovat rajčata a papriky?Druhy půdy, kyselost půdy, humus - Červenec, díl první

Sklizeň ovoce, pěstování meruněk,jak ořezat strom, letní průklest, řez mladých stromků, lapače vos - Červenec, díl třetí

8.7.2011


Druhy půdy, kyselost půdy, humus - Červenec, díl první

Zahradní jezírko, péče o růže, řez růží, péče o cibule tulipánů a narcisů - Červenec, díl druhý

8.7.2011
Vše krásně kvete a my už jen tu krásu udržujeme…
Seznam červencových prací na okrasné zahradě.

x