Aktuality

Vodní kolo

Vodní kolo

4.8.2010
Vodní kolo je stroj na přeměnu volné energie z vody na jinou "užitečnou" energii.

V historii byla vodní energie hojně využívána jako pohon pro mnoho nástrojů  a zařízení.  Alternativy k vodě a vodním kolům byly větrem poháněné větrné mlýny a mlýny poháněné lidskou nebo zvířecí sílou. Nejčastější využití vodního kola bylo u mlýnů na mouku v ve slévárenách, k obrábění, k bušení prádla nebo při výrobě papíru.

Vodní kolo se skládá z velkého dřevěného nebo kovového kola, s velkým počtem nožů nebo kbelíků uspořádáných po vnějším obvodu.

Vodní mlýnské kolo

Kanál pro tok vody se nazývá mlýnský náhon a je obvykle rozdělen do sekcí.

Hlavní potíž mlýnů na vodní kola byla jejich neoddělitelnost od vody. To znamená, že mlýny byly často umístěny daleko od populačních center a od přírodních zdrojů. Nicméně vodní mlýny byly ještě dobře komerčně využívány do dvacátého století.
Moderní hydroelektrárny lze považovat za potomky starých mlýnů.

Chcete-li mít svůj vlastní "mlýn" nebo jen vodní mlýnské kolo, můžete zvolit mezi  kvalitně zpracovanými vodními koly z borovicového, modřínového nebo dubového dřeva. Cena a podrobnosti zde

Zajímá-li vás mlynářství více navštivte články na www.srubyservis.cz

Tři základní principy umístění vodního kola vzhledem k proudění vody:

Vodní mlýnské kolo

Vodní mlýnské kolo

Vodní mlýnské kolo

 Vodní mlýnské kolo


 

Produkty o kterých se mluví

x