Aktuality

Kompost

Kompost

30.7.2010
Kompost je ideálním hnojivem. Zvyšuje odolnost rostlin před škůdci a chorobami. Nic nestojí a ještě slouží jako uložiště pro zahradní a kuchyňský odpad. Chce to jen čas a z odpadu nám vznikne "zelené zlato", které zvýší úrodnost a kvalitu půdy.

Ideální kompostér musí spňovat následující podmínky

1. snadná cirkulace vzduchu (aby se vzduch dostal i do jádra kompostu)
2. teplo (nádoba by měla udržovat stálou a vysokou teplot)
3. vlhkost (nádoba by měla být konstruována, aby vlhkost byla stálá)
 

Doporučujeme kvalitní dřevěný kompostér ceny a možnost objednávky zde

Komposter, kompostery, kompost

Složení kompostu je zásadní pro jeho kvalitu.
Kompostovat je možné prakticky každou organickou látku, důležitý je však celkový poměr uhlíku k dusíku (C:N), který by měl být asi 20-30:1.

 • nadbytek uhlíku (příliš mnoho slámy, papír, dřevěná drť, piliny) se pochody zpomalují, uniká CO2 a dochází k rašelinatění
 • nadbytek dusíku (kuchyňský odpad, tráva) dochází ke hnití a uniká čpavek
 • materiál bohatý na uhlík je navíc strukturní, materiál dusíkatý zase sedá a kompost trpí nedostatkem vzduchu

Přidávání zeminy
Do kompostu přidáváme cca do 10 % zeminy, toto malé množství urychlí proces přeměny. Pokud by bylo přidáno nadměrné množství zeminy, celý proces se naopak zpomaluje.

Urychlení kompostování
K urychlení procesu kompostování lze použít tzv. bakteriální startér, který lze koupit nebo připravit třeba ze zákvasu z kostivalu, kopřiv nebo slepičího trusu.

Komposter, kompostery, kompost

Co patří na kompost

 • Hnůj je velmi cenný materiál, jsou ovšem rozdíly mezi jednotlivými druhy hnoje
 • Bramborová nať  je cenná pro obsah draslíku, vápníku a hořčíku
 • Listí je nejlepší nechat nejprve zfermentovat na oddělené hromadě a poté se k listí přimíchá zemina a starý kompost, dobré je přidat i materiál bohatý na dusík, například drůbeží trus
 • Plevel je hodnotný materiál, ale snažíme se ho kompostovat ještě před kvetením, protože likvidace semen v kompostu není nikdy stoprocentní
 • Posečená tráva je kvalitní surovina, mícháme se zeminou, pilinami nebo samotným kompostem
 • Kávová sedlina je velmi hodnotný materiál, jako pochoutka pro žížaly
 • Kůra poskytne základ kvalitního kompostu, zvláště s drůbežím trusem
 • Dřevěný popel je bohatý na draslík
 • Sláma  kombinujeme ji s materiálem bohatým na dusík (hnůj, čerstvá tráva apod.) a se zeminou
 • Větvičky a klestí poslouží jako spodní vrstva při zakládání hromady kompostu, která umožní přístup vzduchu.  Musíme je ovšem podrtit nebo alespoň nastříhat na kousky menší než 5 cm

Co nepatří na kompost
kosti, zbytky masa, popel z uhlí, plasty, sklo, větve z tújí, slupky z tropického ovoce, pecky, rostliny napadené chorobami, barvy, ředidla, potištěný papír, výkaly (i zvířecí), dětské pleny

Tipy pro kvalitní kompostování

 • pestré složení kompostu
 • materiál drcený na co nejmenší kusy
 • slehlý kompost je dobré prokypřit přibližně 1x měsíčně
 • optimální vlhkost (možnost zvlhčit vodou, močůvkou či bylinným zákvasem nebo naopak nadkrýt před deštěm)
 • ochrana před přímým sluncem
 • pravidelně střídejte vrstvy hnědého (suché listí, větve, sláma, novinový papír , skořápky od vajíček, papírové utěrky a ubrousky, lepenky, piliny, třísky, kůra, ořechové skořápky aj. ) a zeleného odpadu (zbytky zeleniny, ovoce, čerstvá tráva, čerstvé listy, hnůj, močůvka, kávový lógr, zbytky čaje aj.)
 • první vrstva je vždy hnědý odpad o výšce cca 15 cm
 • Byli jste-li úspěšní a kompostování probíhá optimálně,
  měli byste se vlastního "zeleného zlata" dočkat v horizontu 8 – 10 týdnů od založení.

Komposter, kompostery, kompost


Produkty o kterých se mluví

x