Aktuality

Japonské zahrady

Japonské zahrady

14.7.2011
V japonské zahradě není nic ponecháno náhodě, tady všechno souvisí se vším.
Energie přírodních živlů, tvary přírodnin, stromů i rostlin, to vše má svou jedinečnou symboliku.

Japonské zahrady mají svou historií i svou budoucnost.

Japonské zahrady, japonská zahrada, Karesansui, zenová harada, vodní zahrada, , Chaniwa, Hira-Niwa

První japonské zahrady začátkem 7. – 8. století našeho letopočtu byly koncipovány stejně jako zahrady čínské.  Vznik suchých zenových zahrad se datuje okolo 11. století. Tyto kompozičně velmi jednoduché zahrady, byly protkané symboly. Základním materiálem byl písek, štěrk a větší kameny.

Podstatou tradičního stylu japonské zahrady je symbolika darů země. Kámen představuje hory a ostrovy, voda je místem očisty duše a těla a samotné rostliny symbolizují krásu a bohatství naší planety. Tyto základní prvky tvoří vyváženou harmonii v energií nabitém celku.  Dalšími typickými rysy jsou mosty přes vodu, pavilony či makety chrámů, sošky, sloupy či lucerny.

Japonské zahrady jsou asymetrické (nepravidelné). Na rovném povrchu japonské zahrady vynikne umístění stromů. Kopcovitý terén dodává zahradě několik úrovní.

Učelem japonské zahrady je navodit v člověku harmonii, klid a pohodu.

Tradiční styly japonské zahrady

 

Karesansui - Zenová zahrada

Tento typ zahrady je utvářen třemi hlavními složkami - pískem, štěrkem a různě velkými kameny. Vzhledem k netypické absenci vody se tento typ nazývá teké jako „suché krajiny“. Element vody v těchto zahradách nahrazuje uhradaný písek a drobná štěrk, simulující pocit vody. Dalšími prvky jsou drobné keře a mechy.

Prvními tvůrci těchto zahrad byli zen buddhističtí mniši. Proto také byly a jsou tyto zahrady ponejvíce u klášterů.

Tato „prázdná“ zahrada navozuje klid pro meditaci.

Japonské zahrady, japonská zahrada, Karesansui, zenová harada, vodní zahrada, , Chaniwa, Hira-Niwa

Tsukiyama

Tsukiyama zahrady jsou často kopiemi slavných krajin z Číny nebo Japonska. Často bývá keři blokován výhled na okolní domy a architekturu, aby byl navozen pocit nekončící krajiny. Snaží se zaujmou pohled návštěvníka na vnitřní kopce a blízké hory, ukázat v dálce japonský styl bydlení. Obsahuje rybníky, potoky, kopce, kameny, stromy, květiny, mosty a cesty.

 

Chaniwa- čajová zahrada

Chaniwa zahrady jsou postaveny pro pořádání čajového obřadu. Součástí zahrady je čajovna, kde se pořádají čajové obřady. K čajovně vede cesta. Součástí zahrady jsou kamenné lucerny a kamenné mísy (tsukubai) určené k očistě hostů před slavnostmi.

 

Japonské zahrady, japonská zahrada, Karesansui, zenová harada, vodní zahrada, , Chaniwa, Hira-Niwa

Hira-Niwa - Domácí zahrada

Novější styj japonských zahrad, který poskytuje měnící se sezónní krásu zahrady během roku. Tato sezónnost je docílena vhodně zvolenými dřevinami.

  

Chisen kaiyu shiki teien - Vodní zahrada

Tato zahrada je výjimečná velkým využitím vodní plochy. Jednotlivé rybníčky jsou propojené potůčky. Nad vodní hladinou se klenou mosty.

Tento typ zahrady byl v minulosti jen pro nejvyšší společnost. 

Japonské zahrady, japonská zahrada, Karesansui, zenová harada, vodní zahrada, , Chaniwa, Hira-Niwa

Japonské zahrady, japonská zahrada, Karesansui, zenová harada, vodní zahrada, , Chaniwa, Hira-Niwa

Sortiment mostů pro japonské zahrady naleznete zde

 


Koupací sudy pro japonské lázně zde

 

 

 

Produkty o kterých se mluví

x